Cambridge NZ, Hamilton - Waikato

Kairangi Cottage

Map & Directions

193 kairangi road, roto-o-rangi cambridge, 3495, New Zealand

This website uses cookies. Close this message if you agree to our Cookie Policy